S’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos detallats a continuació.

HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL és posseïdor de la de la titularitat del domini www.hands-shield.com, www.escudodemanos.com, www.escutdemans.cat, així com de la marca HANDSHIELD.

Amb aquesta nota es pretén regular l’ús i accés a la pàgina web www.hands-shield.com, www.escudodemanos.com, www.escutdemans.cat, i les responsabilitats derivades de la seva utilització que s’atribueixen a qualsevol persona amb condició d’usuari que pel sol fet de navegar per la botiga online o comprar qualsevol producte, accepta sense interpretacions ni excepcions de cap classe les condicions generals d’utilització i contractació exposades en aquest document.

Per a qualsevol informació o consulta pot contactar a través de l’email a info@hands-shield.com

 

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns contractats per l’USUARI és HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL amb domicili social al C / Energia 15- Pol. Ind. Anoia, 08635 Sant Esteve Sesrovires (BARCELONA), NIF B02710374 i amb telèfon d’atenció a client +34 658.210.880.

I d’una altra, l’USUARI sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

 

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest últim accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un producte o productes concrets.

 

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als productes ofertats per HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa a l’apartat Política de Privacitat d’aquest lloc web.

Tot USUARI que es registri en el lloc web ha de tenir, al menys, divuit (18) anys.

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda a HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel USUARI podrà diferir de les de HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per part del PRESTADOR.

Les presents condicions juntament amb la Política de Privacitat i l’Avís Legal del lloc web, són les úniques condicions aplicables a l’ús del lloc web i a la compra dels productes a través d’aquest i substitueixen qualsevol altra condició. En conseqüència, l’USUARI que accedeixi a la pàgina web i realitzi la compra de productes a través d’aquest, accepta sotmetre i queda vinculat per aquestes condicions, la Política de Privacitat i Avís Legal, tal com es trobin redactades.

 

Drets i obligacions de l’usuari

L’USUARI està obligat al compliment de les condicions i es compromet d’acord amb la llei vigent. Estant prohibit qualsevol mala actuació que pugui danyar o perjudicar el lloc web ni a HANDSHIELD en general i també a terceres persones.

Tota la informació facilitada en els formularis per al registre o per realitzar una compra ha de tenir caràcter veraç i segons les lleis vigents no podrà introduir-se o fer servir dades amb contingut difamatori, racista, obscè, injuriós, fraudulent, que atempti als drets fonamentals i llibertats de les persones o que pugui danyar l’honor i imatge d’aquest lloc web.

L’USUARI està obligat a complir les ordenances vigents en relació amb la propietat intel·lectual i no podran utilitzar-se els continguts per a còpies, distribució, transformació o cessió sense previ consentiment.

Per realitzar una comanda, l’USUARI està obligat a realitzar un registre amb nom d’usuari i contrasenya.

La informació facilitada pel nom d’usuari i contrasenya haurà de ser guardada per l’usuari assumint la responsabilitat i danys que puguin originar-se per l’ús indegut d’ells.

No podran utilitzar-se com a registre identitats falses ni suplantacions de persones, noms de famosos o personatges, noms comercials, publicitat o tot tipus d’informació contrària a la llei. HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL es reserva el dret d’eliminar qualsevol informació d’usuari que s’ajusti al esmentat.

L’ús il·lícit de claus d’accés és de total responsabilitat de l’USUARI i es compromet a no difondre-les a tercers i comunicar la pèrdua o robatori d’aquestes. HANDSHIELD MEDITARRANEAN, SL queda exonerat per la falta de diligència o mal ús de les contrasenyes.

 

Política de privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i atenent de forma particular al que es disposa en el Reglament Europeu de Protecció de Dades RGPD 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, se li informa que el responsable del tractament és HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL.

Què fem amb les seves dades?

– Apartat “Registrar-se”:

La principal finalitat d’aquest tractament és la gestió dels usuaris registrats en la nostra web, així com l’enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL si ens ha donat el seu consentiment. HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedits per a cap altre ús sense consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran emprats per a aquesta fi.

– Apartat “Comprar”:

La principal finalitat del tractament de les dades és mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d’estudis estadístics, enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL sobre la base de l’interès legítim reconegut per la normativa vigent.

– Accions de Màrqueting:

HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL podrà utilitzar aquestes dades per a informar sobre futures promocions, ofertes i altres accions comercials en els casos en els quals Vostè sigui ja client o si no ho és, quan Vostè ens hagi proporcionat el seu consentiment en el corresponent apartat.

HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL tractarà les dades de l’USUARI en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.

Base jurídica dels tractaments

Per al registre i compra basarem el tractament de les dades en l’execució del contracte de compra o en el marc de la relació precontractual.

Per a l’enviament d’informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment encara que si Vostè ja és client podrem enviar-li informació sobre productes similars proporcionant-li sempre un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa basant-nos en l’interès legítim.

El consentiment aquí prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

Destinataris de les dades

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Les dades de l’USUARI podran ser comunicades a altres empreses participades de HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci, amb la finalitat que siguin tractades per aquestes per remetre’t comunicacions comercials, si ens autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte en els formularis de la pàgina Web.

Drets de l’USUARI

L’USUARI té els següents drets:

  • Podrà sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemats que el concerneixin (accés)
  • Podrà sol·licitar que es corregeixi la inexactitud de les seves dades personals. (rectificació)
  • Podrà sol·licitar l’eliminació o limitació del tractament de les seves dades personals i (supressió i limitació)
  • També podrà sol·licitar que se li posin a disposició les seves dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica.(portabilitat)

Per fer-ho l’USUARI pot enviar un escrit a HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL amb la Referencia “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic info@hands-shield.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

També té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que HANDSHIELD MEDITERRANEAN, SL ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Xarxes Socials

A través de la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook o Instagram d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent de la nostra web i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per les pròpies xarxes socials.

 

Legislació i furs

Totes les Condicions Generals exposades en relació amb les vendes realitzades en www.hands-shield.com se sotmeten a la legislació espanyola i en el cas de conflicte, discrepància o interpretació seran els jutjats i tribunals competents els que decidiran l’aplicació la normativa vigent.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.